Okulumuz Hakkında

Ekincik 100. Yıl İlkokulu
Ekincik Köyü Camii Yanı Tosya/Kastamonu
3663431101
0
http://tosyaekincik.meb.k12.tr
 Fotoğrafı

VİZYON

Öğrencilerin doğuştan ve ya sonradan kazanılmış yeteneklerini ortaya çıkarmak onu istek ve ilgilerine göre geliştirmek. Öğrenciyi toplum içinde rollerini yapan başkaları ile iyi ilişkiler kuran işbirliği içinde çalışabilen çevresinde edilgen olduğu kadar etken uyum sağlayan iyi ve mutlu bir vatandanş olarak yetiştirmek. Öğrenciye Atatürk İlke ve Inkılaplarına T.C Anayasasına ve Türk demokrasisinin ilke ve yöntemlerine uygun haklarını kullanabilme bilincini ve yeteneğini kazandırmak. Öğrenciye kişisel, toplumsal sorunları tanımak ve sorunlara bilimsel yaklaşımlarala çözüm arama alışkanlığı kazandırmak. Öğrenciye sağlıklı yaşamak ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gereken bilgi ve alışkanlığı kazandırmak. Öğrencinin el çalışması ile zihin çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini elile çalışmasının onur zevkini kazanmasını sağlamak. Öğrencinin araç ve gerek kullanması yoluyla, sistemli düşünmesini ve yöntemli çalışma alışkanlıklarını kazanmasını, zevk, ölçü ve anlayışının geliştirilmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artırılmasının sağlamak. Öğrencinin mesleki ilgi yeteneklerini açıklık kazanmasını sağlama gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak.

MİSYON

Bizler; idareci, öğretmenler ve okul personelleri, bir bütün olarak, gerekli saygı ve sevgi çerçevesinde bütün imkansızlıklara rağmen, öğrencilerminizin öğrenmeleri,bilgili , başarılı, kendine güvenen birey olarak yetişmeleri 21. Yüzyılda çağdaş yaşamın gereklerini yerine getirebilecek beceriler kazanmaları için hiç durmadan çalışacağız.

BAŞARILAR

Öğretmen

3

Rehber Öğretmen

0

Öğrenci

41

Atölye-İşlik

0

Fen Laboratuarı

0

BT Sınıfı

0

Derslik

5

Müzik Sınıfı

0

Resim Sınıfı

0

Hazırlık Sınıfı

1

Misafirhane

0

Kütüphane

1

Spor Salonu

0

Konferans Salonu

0

Yemekhane

0

Bahçe

1

Kantin

0

Revir

0

Öğretim Şekli

Birleştirilmiş sınıflı

Ders Başlama ve Bitiş

08.30-14.40

YABANCIDIL

Isınma Şekli

Soba

Lojman Sayısı

1

Lojman Bilgisi

Var fakat kullanılmıyor.

Pansiyon Bilgisi

Servis Bilgisi

Bağlantı

ADSL (4 Mbit)

İl ve İlçe Merkezine Uzaklık

10 km

Yerleşim Yeri Bilgisi

Köy merkezinde

Kontenjan Bilgileri

Taban-Tavan Puan Bilgileri

Okulun YGS/LYS Başarı Durumu

LYS'de Öğrenci Yerleştirme Yüzdesi

Sportif Etkinlikler

Bilimsel Etkinlikler

Proje Çalışmaları

Yurtdışı Proje Faaliyetleri

Diğer Hususlar